наметка

 • 101биниш — (тур binis) наметка од црвена чоја без украси …

  Macedonian dictionary

 • 102болеро — (шп. bolero) 1. шпанска народна игра во 3/4 такт, најчесто со придружба на гитара и кастанети 2. кратка женска наметка со ракави или без ракави …

  Macedonian dictionary

 • 103бурда — (арап. burda) наметка, претежно од волна …

  Macedonian dictionary

 • 104бурнус — (арап. burnus) долга и широка наметка со качулка, обично од бела волнена ткаенина, што ја носат Арапите …

  Macedonian dictionary

 • 105галабија — (арап.) бела наметка кај Египканите, Арапите и др …

  Macedonian dictionary

 • 106домино — (итал. domino) 1. облека за маскарада во вид на долга наметка со качулка 2. човек што носи таква облека 3. вид игра со четвртести плочки со точки и празни полиња …

  Macedonian dictionary

 • 107козакин — (рус. козакин) вид куса машка наметка …

  Macedonian dictionary

 • 108копоран — (итал. capperone наметка) 1. горно палто од домашно сукно 2. војничка блуза …

  Macedonian dictionary

 • 109палиум — (лат. pallium) 1. вид старогрчка наметка ја носеле и старите Римјани 2. дел од облеката на католичките бискупи како знак на нивното достоинство и духовна власт 3. фиг. закрила …

  Macedonian dictionary

 • 110пењоар — (фр. peignoir) женска наметка, домашен фустан за по капење, за тоалета и сл …

  Macedonian dictionary